-----------------------------------

KONFERENCJA NAUKOWA

LECZENIE TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN

17 MARCA 2017, LUBLIN

-----------------------------------

XIII ZJAZD

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA OPARZEŃ

1-3 CZERWCA 2017, DŹWIRZYNO

-----------------------------------


Polskie Towarzystwo
Leczenia Oparzeń

jest organizacją zrzeszającą osoby medyczne i paramedyczne
prowadzące działalności
na rzecz oparzonych.
Gryfice, dnia 11 kwietnia 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń z siedzibą w Warszawie, na podstawie Statutu Stowarzyszenia z dnia 28 lutego 1994 r. zwołuje:

 

 Walne Zebranie Członków podczas trwania 18 Sympozjum „Oparzenia 2016”

Centrum Kongresowe IOR ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

na dzień 04 czerwca 2016 r. I termin godz. 09.00 II termin godz. 9.15

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

 

       1.    Otwarcie zebrania.

       2.    Wybór Przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

      3.    Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania Członków i zdolności do podejmowania uchwał.

       4.    Przyjęcie porządku obrad.

       5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.

    6.    Podjęcie uchwały o zmianie całego statutu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń.

       7.    Wolne głosy i wnioski.

       8.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

Równocześnie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń zobowiązuje wszystkich członków do uregulowania zaległości w opłacaniu składek członkowskich do dnia odbycia się Walnego Zebrania Członków, tj. do dnia 04 czerwca 2016 r. Zaległości należy opłacić na następujący rachunek bankowy Towarzystwa:

PKO Bank Polski SA   09 1020 2821 0000 1102 0113 1127

Zarząd Główny informuje że projekt uchwały o zmianie statutu Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń jest umieszczony na stronie internetowej www.ptlo.pl

 

Prezes PTLO dr n. med. Andrzej KrajewskiSiedziba Zarządu Głównego

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny
Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
ul. Niechorska 27
72 – 300 Gryfice

tel.: 091 38 420 61 w.341, 431, 364, 4371
sekretariat: 091 38 420 61 w. 436, 091 38 458 64
fax.: 091 38 459 93


e-mail: zcloichp@medicam.pl
www.medicam.pl


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd główny PTLO


Prezes Zarządu Głównego       Andrzej Krajewski

I Wiceprezes Zarządu Głównego       Anna Chrapusta

II Wiceprezes Zarządu Głównego       Joanna Piszczek

Skarbnik Zarządu Głównego       Elżbieta Młyńska-Krajewska

Członek Zarządu Głównego       Ryszard Mądry

Członek Zarządu Głównego       Ryszard Spławski

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2012-2017. All Rights Reserved.

Created by MADREKLAMA.COM