członkowie zarządu PTLO

o towarzystwie » członkowie zarządu PTLO

Skład zarządu stowarzyszenia:

  1. Prezes Zarządu Głównego - dr n. med. Andrzej Krajewski
  2. Członek Zarządu Głównego - dr n. med. Ryszard Mądry
  3. Skarbnik - Członek Zarządu - mgr Elżbieta Młyńska Krajewska
  4. Członek Zarządu Głównego - dr n. med. Ryszard Spławski
  5. I Wiceprezes Zarządu Głównego - dr n. med. Anna Chrapusta
  6. II Wiceprezes Zarządu Głównego - mgr Joanna Piszczek