członkowie zarządu PTLO

o towarzystwie » członkowie zarządu PTLO

Skład zarządu stowarzyszenia:

  1. Prezes Zarządu Głównego - dr n. med. Andrzej Krajewski
  2. I Wiceprezes Zarządu Głównego - dr n. med. Anna Chrapusta
  3. II Wiceprezes Zarządu Głównego - mgr Joanna Piszczek
  4. Skarbnik - Członek Zarządu - mgr Elżbieta Młyńska Krajewska
  5. Członek Zarządu - dr n. med. Ryszard Mądry
  6. Członek Zarządu - dr n. med. Ryszard Spławski