siedziba główna PTLO

o towarzystwie » siedziba główna PTLO

Siedziba Zarządu Głównego

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
Szpital Specjlatistyczny MEDICAM Gryfice
Zachodniopomorskie Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń
i Chirurgii Plastycznej

tel. 91 38 420 61 wew. 204

Sekretariat:
tel. i fax 91 38 458 64